'Oροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.kori.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «KORI», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μητροπόλεως, αριθ. 13 (Τ.Κ. 10557), με Α.Φ.Μ. 800840457 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προβείτε σε αγορές, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς καθώς η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οφείλετε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να αποφύγετε την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του. Εφόσον επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχετική επιφύλαξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210.323.3534 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kori.gr. Τέλος, πριν ολοκληρώσετε τις αγορές σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την στιγμή των αγορών σας.

Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, ανανέωση, διαγραφή ή περιορισμό των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, των πολιτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου και των συναλλακτικών ηθών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τυχόν αλλαγές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του καταστήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση κι εφόσον έχετε ήδη πραγματοποιήσει αγορά με τους προϊσχύοντες όρους και προϋποθέσεις, θα εξακολουθούν να ισχύουν εκείνοι που ίσχυαν κατά την πραγματοποίηση της αγορά σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστοτόπου ανήκουν στην KORI ή στα τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Με την πρόσβασή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993). Το λογότυπο “KORI – Jewelry and Arts”, καθώς και η ιστοσελίδα kori.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΟΡΗ Ο.Ε. (KORI O.E.).

Ιδίως, οι φωτογραφίες των προϊόντων, που αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρείας μας, προστατεύονται σύμφωνα με το αρ. 6 της οδηγίας 93/98 της ΕΕ ως αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού, ανεξαρτήτως της αισθητικής ή άλλης καταξίωσης ή της χρησιμότητας του έργου. Κατόπιν τούτου, οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και η εκμετάλλευση τους από τρίτους χωρεί υπό την προϋπόθεση της νόμιμης εκχώρησης του δικαιώµατος («άδεια εκμετάλλευσης») από την εταιρεία για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου. Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφιών  (αντιγραφή, αναπαραγωγή) χωρίς την προηγούμενη άδεια από την εταιρεία μας είναι παράνομη και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Σε μία τέτοια περίπτωση, η εταιρεία μας νομιμοποιείται να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την, με οποιονδήποτε νόμιμο μέσο, αποκατάσταση της προσβολής των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε κειμένων, συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την συγκατάθεσή μας.

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες, είτε αφορούν την ταυτότητά μας, είτε τα παρεχόμενα προϊόντα (π.χ. περιγραφή προϊόντων). Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Για κάθε αγορά που πραγματοποιείται στον ιστότοπό μας, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή κι αναιτιολογήτως, σύμφωνα με το αρ. 5 του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4512/2018.

Η προθεσμία των 14 ημερών εκκινεί από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και το σχετικό αίτημα για την επιστροφή του  πρέπει να υποβάλλεται πάντοτε κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας του πελάτη με την εταιρεία. Στη συνέχεια ο πελάτης οφείλει να αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@kori.gr, αναγράφοντας τα στοιχεία του (το ονοματεπώνυμό, τον αριθμό παραγγελίας, μία σύντομη περιγραφή του προϊόντος με τον κωδικό του και προαιρετικά τον λόγο επιστροφής για τον σκοπό βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών). Η επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία θα πρέπει να λάβει χώρα από την στιγμή της παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη αμελλητί.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός της αρχικής του συσκευασίας, να μην έχει υποστεί φθορές και αλλοιώσεις, να μην είναι χρησιμοποιημένο ή σε περίπτωση κοσμήματος φορεμένο και να φέρει τις σχετικές ετικέτες, κάρτες γνησιότητας και παραστατικά πώλησης που το συνοδεύουν.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος κι εφόσον η επιστροφή δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος, διενεργείται έλεγχος από την εταιρεία μας προκειμένου να διαπιστωθεί αν το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία απεστάλη οπότε και εγκρίνεται η επιστροφή του χρηματικού ποσού. Η επιστροφή θα εκτελεστεί το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο έγινε η αρχική συναλλαγή.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με  προδιαγραφές που ζήτησε ο πελάτης εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης και δεν μπορούν να επιστραφούν, εφόσον δεν είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή τους.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σε περίπτωση ελαττωματικότητας του προϊόντος ή υπαιτιότητας της εταιρείας (π.χ. επί αποστολής διαφορετικού προϊόντος). Εν αντιθέσει, σε περίπτωση επιστροφής επειδή ο πελάτης άλλαξε γνώμη, τα έξοδα επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Μετά την πρώτη επιστροφή, τα έξοδα κάθε επόμενης, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή ανεξαρτήτως του λόγου επιστροφής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Καλως ηρθατε

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Update cookies preferences